De “PRIJS VAN DE BELGISCHE CIC DELEGATIE”

De Belgische CIC Delegatie primeert een einde studietijd-thesis of -memorie.

Deze prijs heeft tot doel studenten en vorsers aan te zetten academisch werk en/of wetenschappelijke publicaties te verrichten die kunnen bijdragen tot de kennis en/of de verdediging van de jacht, welke ook het specifiek onderwerp er ook in wordt behandeld.

Hoe te kandideren?

Het onderwerp dient betrekking te hebben op de jacht of wildsoorten in het algemeen, met zijn economische, historische, ethische, sociale, biologische, veeartsenijkundige of andere aspecten. Of nog: het beheer en de verbetering van Habitats en biotopen, programma’s voor behoud van biodiversiteit, en zo voort.

Om geprimeerd te worden dient de thesis of memorie:

  • Gerealiseerd te zijn in België.
  • Aanleiding gegeven te hebben tot een academische graad.
  • Een bijdrage te leveren voor de jacht, de fauna en zijn leefmilieu.

Hier volgt het reglement.

Heeft U een dergelijke thesis of memorie gemaakt, contacteer dan de Belgische CIC Delegatie.

De laatste laureaten waren:

  • Damien Thiry (2017) : Rôle de la faune sauvage et du porc domestique comme réservoir du virus de l’hépatite E (HEV) : étude de l’infection chez les suidés et les cervidés et de la réceptivité du porc au HEV présent chez le sanglier
  • Léopold de Brouwer (2016) : Création d’une agence de voyage spécialisée dans la chasse et la pêche à la mouche, Pampero Travel
  • Patricia Van Schuylenbergh (2008) : From appropriation to conservation of wild fauna. Colonization‘s practices: the Belgian Congo study case (1885-1960)
  • Caroline Delwasse (2006) : La chasse : derrière une passion, tout un secteur économique ?
  • Isabelle Flament (2005) : L’échinococcose alvéolaire chez le renard roux (Vulpes vulpes) en Régione wallonne, et approche non exhaustive des helminthes du carnivore.