WIE CONTACTEERT U?

Enkel per mail: de Secretaris van de Commissie, Frédéric Simonis : secretariat.cbcicet@cic-wildlife.be

De secretaris zal U aanbevelen de trofee aan te bieden op een van de geprogrammeerde meetsessies in het kader van de metingen voor de jaarlijkse overzicht-tentoonstellingen van de Beheerringen in Wallonië, of ter gelegenheid van een jaarlijkse speciale open-sessie “Eender welke trofee van eender welke afkomst”, meestal in februari.

U zij bedankt om voor elke trofee te vermelden: naam en voornaam, volledig adres, telefoonnummer, en mailadres van de jager, datum van het strekken (of van het vinden ingeval van valwild), en het jachtgebied/Gemeente van herkomst. Om verwisselings-fouten te vermijden hangt U best een kaartje (met rekker), met al deze gegevens erop vermeld, aan de betrokken trofee.

Administratiekosten

Deze belopen per trofee de som van 20euro. U ontvangt daarvoor een certificaat met alle details over de diverse metingen en evaluaties. Indien de trofee valt binnen een medaillegrens kan U middels een bijkomende 30 euro de overeenkomstige medaille van de Belgische Commissie ontvangen.

Indien U de trofee aanbiedt bij de februari-sessie of bij eender welke andere meetsessie kan U deze kosten ter plaatse kwijten via cash of bankkaart.

Voor privé meetsessies zal achteraf een rekening worden opgesteld. De kosten zullen dan dienen vereffend te worden via bank-overschrijving op de rekening van de Commissie CBCICET  nummer BE36 21009969 9581 (BIC: GEBABEBB) met de vermelding “CIC – Commission Trophées”.