Jachttrofeeën en het CIC-meetsysteem

Het meetsysteem

Hieronder vindt men alle praktische info betreffende het voorbereiden (al dan niet door een taxidermist) van de trofee om hem aan de Belgische Commissie te presenteren.

Voor wat trofeeën van herten, damherten, en reebokken betreft, gelieve men aandacht te schenken aan de volgende aanbevelingen. Best presenteert men de trofee met VOLLEDIGE bovenkaak. En vraagt men de taxidermist om achteraf pas de bovenkaak van de schedel deels af te zagen. Wanneer men toch de bovenkaak wenst af te (laten) zagen alvorens te presenteren, zorg er dan voor dat het volgens de bijgaande schets gebeurt.

Elke trofee van elke soort mag slechts gemeten en geëvalueerd worden dan na een droogperiode van één maand na het oogsten.

 Een met hals en kop opgezette trofee kan na meting niet gehomologeerd worden omdat het gewicht (en voor reebokken ook het volume) niet bepaald kan worden, hetgeen nochtans noodzakelijk is opdat deze meetformule in zijn geheel op de trofee kan worden toegepast. Ook hier biedt het aanbeveling de trofee eerst te presenteren en dan pas te (laten) opzetten.

De trofee van het everzwijn.

De geweren en de houwers dienen elk “los” te worden gepresenteerd, of losmakelijk van het presentatiehout of van elk ander type van opzet, want anders kunnen lengte en breedte van de geweren niet correct worden gemeten, noch de omtrek van de houwers. Nogmaals: het dient aanbeveling de trofee eerst te presenteren en dan pas te (laten) opzetten.

De trofee van moeflon.

Omdat in de meetformule voor de moeflon het gewicht geen rol speelt, mag de trofee ook opgezet gepresenteerd worden.

Certificaten, diploma’s en medailles.

Elke aan de Belgische Commissie gepresenteerde trofee wordt gemeten en geëvalueerd volgens de overeenkomstige formule van het CIC-meetsysteem. Van elke meting ontvangt de jager/eigenaar van de trofee een certificaat met alle details van de verrichtingen, en met de vermelding of de trofee een medaillegrens bereikt, en welke dan: brons, zilver of goud. Zoals hoger al gezegd kan de jager/eigenaar de overeenkomstige medaille bekomen.

Trofeeën van wild dat binnen een afgerasterd gebied werd gestrekt kan niet worden gehomologeerd in de rangschikking van gestrekt wild in vrije wildbaan. De trofee komt terecht binnen een aparte rangschikking. Deze trofeeën komen niet in aanmerking voor het bekomen van de Internationale gouden medaille.

Praktisch: wanneer zijn de meetsessies en wie te contacten?  Zie verder.