Meetsessies voor jachttrofeeën

De Commissie meet de bij de Beheerringen van Wallonië bijgebrachte wildtrofeeën ter gelegenheid van de zowat een tiental jaarlijkse overzichtstentoonstellingen, en dit meestal tussen eind februari en juni van het jaar.

Zowat half februari (afhankelijk van de schoolvakanties) van elk jaar houdt de Commissie een bijkomende meetsessie voor alle aangeboden trofeeën van eender welke soort en van eender welke herkomst. Dit was de laatste twee jaar in Louvain-la-Neuve

Deze bijkomende meetsessie wordt gehouden in een voor eenieder gemakkelijk bereikbare plaats ter beperking van verplaatsingen. Ter vereenvoudiging wordt de meting en evaluatie verricht bij het aanbieden zelf. De jager/eigenaar heeft dus maar één verplaatsing te doen. Na de meting krijgt hij ter plaatse het certificaat met alle details van de meet- en evaluatieverrichtingen, en desgevallend indien gewenst de overeenkomstige medaille. Ter plaatse betaalt de jager/eigenaar de som van 20 euro voor de enkelvoudige meting met certificaat doch zonder medaille, en de som van 50 euro voor de meting met certificaat EN de overeenkomstige medaille. De betaling geschiedt in cash of bij bankkaart.

De toekomstige bijkomende meetsessie is vastgesteld op zaterdag 6 februari 2021 in Louvain-la-Neuve.

De Commissie wordt ook om de 2 à 3 jaar verzocht de metingen te doen van de trofeeën van reebokken van de Provincie Antwerpen ter gelegenheid van haar overzichtstentoonstelling. De Commissie beveelt de andere Vlaamse Provincies aan het initiatief van de Provincie Antwerpen te volgen. In 2018 deed de Provincie Limburg het in Kortessem.

De Commissie houdt op verzoek ook privé meetsessies van een verzameling van een jager of een groep van jagers die discreet wensen te blijven. Daartoe is een minimum van 20 trofeeën vereist.

Zoals al eerder aangehaald heeft de Commissie grote medewerking verleend aan de Nationale tentoonstellingen van Lavaux-St-Anne, Libramont, en St-Hubert, en ook aan de catalogi “Florilèges”, gestoffeerd door menig artikel en foto’s van de voornaamste trofeeën, evenals een historische ranking.

Niet te vergeten: de trofee mag slechts aangeboden worden na één maand droogteperiode na het oogsten.